PSE S.A. opublikowało na swojej stronie internetowej zalecenia w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy w celu wykonania obowiązku określonego w art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 19 ust. 3 pkt 4 oraz art. 20 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy w związku z pkt. 7.4.5 regulaminu rynku mocy.
Oprócz standardowych załączników do wniosku o certyfikację od określonej grupy jednostek fizycznych wymaga się przedstawienia ekspertyzy przeprowadzonej przez niezależny podmiot. Dotyczy to nowych oraz modernizowanych jednostek rynku mocy wytwórczych, a także jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania chcących zawrzeć umowę mocową na czas dłuższy niż 1 okres dostaw.

Właściciele takich jednostek (dostawcy mocy) stoją dzisiaj przed wyborem profesjonalnego doradcy, który najpóźniej do dnia 14 września 2018 roku (ostatni dzień na składanie wniosków o certyfikację do aukcji mocy) przygotuje niezależną ekspertyzę spełniającą wymagania Ustawy o rynku mocy oraz Regulaminu rynku mocy, którą następnie dostawca mocy załączy do wniosku o certyfikację. Wybór podmiotu, który opracuje ekspertyzę jest o tyle istotny, że dokument ten podlega weryfikacji przez operatora w zakresie poprawności jego sporządzenia.

Zalecenia do sporządzania niezależnej ekspertyzy 2018

Polecamy również artykuł specjalistów Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., który wyjaśnia znaczenie niezależnej ekspertyzy w procesach rynku mocy oraz przedstawia jej obszary tematyczne i elementy, z jakich – w opinii autorów – powinna się składać.