W dniu 3 stycznia 2019 r. rozpoczyna się certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9), do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku mocy w procesie certyfikacji ogólnej zobowiązani są właściciele wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW. Wnioski można składać za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl) do 12 stycznia 2019 r. włącznie.

Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej oraz instrukcja składania wniosków dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-ogolna

Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej w 2019 roku:

  • Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej – 3 stycznia 2019 r.
  • Składanie wniosków o wpis do rejestru – do 12 stycznia 2019 r.
  • Weryfikacja wniosków o wpis do rejestru przez OSDp – 31 stycznia 2019 r.
  • Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 8 marca 2019 r.
  • Zakończenie certyfikacji ogólnej – 8 marca 2019 r.