Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.
Zgodnie z ww. projektem zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 wynosi 2 526 MW.
Zostały również określone minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025 i wynoszą po 500 MW dla każdego z kwartałów.
Z kolei zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi:

  • 1160 MW – dla I kwartału;
  • 1160 MW – dla II kwartału;
  • 1160 MW – dla III kwartału;
  • 1252 MW – dla IV kwartału.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, projektowane rozporządzenie powinno zostać wydane przez ministra właściwego do spraw energii nie później niż 18 tygodni przed rozpoczęciem aukcji głównej. Aukcja główna na rok dostaw 2025 została wyznaczona przez Operatora Systemu Przesyłowego na dzień 14 grudnia 2020 r., co skutkuje koniecznością wydania projektowanego rozporządzenia do dnia 9 sierpnia 2020 r.