PSE S.A. opublikowały dokument pn.: „Instrukcja dotycząca subskrypcji informacji o okresach zagrożenia”. 

W instrukcji przedstawiono proces zapisania oraz wypisania się z subskrypcji informacji o ogłoszeniu okresu zagrożenia przekazywanych poprzez wiadomości e-mail i SMS.

Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika.

Opisana w instrukcji funkcjonalność zostanie udostępniona w ostatnim tygodniu grudnia 2020 r.