Polskie Sieci Elektroenergetyczne w dniu 6 listopada 2019 roku opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021. Certyfikacja do aukcji dodatkowych rozpocznie się 25 listopada 2019 r.
Wnioski o certyfikację będzie można składać za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl) od 25 listopada do 4 grudnia 2019 roku włącznie.

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021:
Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji – 25 listopada 2019 r.

  • Składanie wniosków o certyfikację – do 4 grudnia 2019 r.
  • Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 19 lutego 2020 r.
  • Zakończenie certyfikacji do aukcji – 19 lutego 2020 r.

Źródło: https://www.pse.pl/certyfikacja-do-aukcji