Rynek mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej.
O rynku mocyOferta

Oferta

W obszarze rynku mocy świadczymy usługi doradcze w następującym zakresie:

przygotowanie do certyfikacji ogólnej

analiza zasadności uczestnictwa w rynku mocy

przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej

opracowanie niezależnej ekspertyzy

O rynku mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej. Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym poddane m.in. presji ze strony źródeł OZE są obecnie na tyle niskie, że nie zapewniają środków pozwalających na modernizację istniejących bądź budowę nowych źródeł wytwórczych. Wobec realnego ryzyka wystąpienia niedoborów mocy w systemie już po 2020 r. konieczne stało się więc wypracowanie rozwiązania stymulującego inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii.

W związku z powyższym, w grudniu 2017 r. została przyjęta przez Sejm Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Dzień później Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały projekt Regulaminu Rynku Mocy, który po procesie konsultacji społecznych powinien zostać zatwierdzony przez Prezesa URE do dnia 30 marca 2018 r. Wprowadzenie mocy jako kolejnego towaru oznacza rewolucję w dotychczasowym podejściu do rynku energii i stwarza możliwości pozyskiwania dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie obowiązku mocowego na rzecz PSE. Wytwórcy energii lub jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR) będą mogli uzyskiwać wynagrodzenie za gotowość do dostarczania mocy do systemu przy jednoczesnym obowiązku jej dostawy w sytuacji wystąpienia niedoborów mocy (tzw. okresy zagrożenia). Wiąże się z tym jednak szereg obowiązków oraz konieczność podjęcia działań, których zaniechanie zamknie drogę do pozyskiwania dodatkowego wynagrodzenia lub narazi przedsiębiorstwo na kary określone w Ustawie.

Ważne terminy w 2018 roku

Najbliższym obowiązkiem wynikającym z Ustawy jest zgłoszenie jednostek fizycznych (wytwórczych istniejących) o mocy nie mniejszej niż 2 MWe brutto do certyfikacji ogólnej, która rozpocznie się już 3 kwietnia 2018 r. Właściciele takich jednostek w terminie 10 dni od rozpoczęcia certyfikacji ogólnej są zobligowani do złożenia kompletnego wniosku o rejestrację. Proces certyfikacji ogólnej zakończy się 29 maja 2018 r.

Od 5 września do 31 października 2018 r. będzie trwała certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021–2023.

Do dnia 22 sierpnia 2018 r. zostaną określone parametry aukcji na lata 2021–2023 (rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw energii).).

3.04 - 29.05

Certyfikacja ogólna

3.04 - 12.04

Wniosek o rejestrację

do 22.08

Parametry aukcji

5.09 - 31.10

Certyfikacja do aukcji mocy na lata 2021-2023

Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym pod względem liczby organizowanych aukcji głównych:

15.11

Aukcja główna

z okresem dostaw na rok 2021

5.12

Aukcja główna

z okresem dostaw na rok 2022

21.12

Aukcja główna

z okresem dostaw na rok 2023

Powyższe terminy zostały opracowane na podstawie zapisów Ustawy o rynku mocy oraz Regulaminu Rynku Mocy (wersja z dnia 28.02.2018 r.)

Podstawy prawne

Aktualności

Projekt rozporządzenia ws. parametrów aukcji głównych

Projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 został przekazany do konsultacji. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy...

czytaj dalej

1167 jednostek wpisanych do rejestru rynku mocy

W okresie od 3 kwietnia do 29 maja 2018 r. Operator, czyli PSE S.A., przeprowadził pierwszą certyfikację ogólną zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. W ramach certyfikacji ogólnej złożono 1196 wniosków o wpis do rejestru, w tym 1035 dotyczyło...

czytaj dalej

Zalecenia PSE S.A. dot. ekspertyzy do rynku mocy

PSE S.A. opublikowało na swojej stronie internetowej zalecenia w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy w celu wykonania obowiązku określonego w art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 19 ust. 3 pkt 4 oraz art. 20 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy w związku z...

czytaj dalej

Podsumowanie złożonych wniosków

W dniu 12 kwietnia 2018 r. PSE S.A. zakończyły przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Wnioski były przyjmowane w formie elektronicznej poprzez dedykowany...

czytaj dalej

O nas

ENERGOPOMIAR od 68 lat świadczy usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w polskiej energetyce realizując prace we wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrociepłowni przemysłowych. Działalność Spółki obejmuje również doradztwo techniczne i formalno-prawne w tym sektorze, a także realizację prac dla klientów z różnych branż przemysłu, ciepłownictwa i gospodarki komunalnej.

Kontakt

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 - centrala
tel. 32 237 61 00 - sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl

Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279.
Kapitał zakładowy: 5.384.900 zł. NIP: 631-010-00-29.

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl

mgr inż. Mateusz Skupień

Specjalista ds. analiz energetycznych
tel. 32 237 63 22