Rynek mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej.
Ważne terminyOferta

Wykonane niezależne ekspertyzy

12 224 MW

łączna moc jednostek

ENERGOPOMIAR opracował dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. niezależne ekspertyzy dla 11 jednostek rynku mocy

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Niezależne ekspertyzy zostały wykonane terminowo i w sposób kompetentny

Veolia Energia Łódź S.A.

Wyrażamy swoje zadowolenie z faktu fachowej i rzetelnej obsługi przez firmę „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

PGNiG TERMIKA SA

Wysoko oceniamy poziom świadczonych usług oraz zaangażowanie pracowników biorących udział w przeprowadzonych pracach

Fortum Silesia S.A.

Możemy polecić Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. jako firmę godną współpracy przy realizacji tego typu prac

Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Niezależna ekspertyza została wykonana terminowo, w sposób kompetentny i w ustalonym zakresie rzeczowym

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna

Duże zaangażowanie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu potwierdza wzorową organizację oraz bardzo dobrą znajomość zagadnień

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna

Zadania zostały wykonane terminowo i zgodnie ze zleconym umową zakresem.

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Wykonane analizy problemowe

6 868 MW

łączna moc jednostek

Oferta

W obszarze rynku mocy świadczymy usługi doradcze w następującym zakresie:

opracowanie niezależnej ekspertyzy

przygotowanie do certyfikacji ogólnej

analiza zasadności uczestnictwa w rynku mocy

przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej

O rynku mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynikało między innymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do sieci elektroenergetycznej po 2020 roku. W ramach rynku mocy dostawcy mocy otrzymują wynagrodzenie proporcjonalne do zakontraktowanej mocy, którą zobowiązują się wprowadzać do sieci na wezwanie PSE oraz pozostawanie w gotowości do jej wprowadzenia. Wyboru jednostek uczestniczących w tym mechanizmie dokonuje się w toku aukcji mocy poprzedzonej procesami certyfikacji, podczas których właściciele jednostek fizycznych składają zestaw oświadczeń i informacji charakteryzujących ich jednostkę. Pierwsze aukcje mocy odbyły się w 2018 roku, które m.in. wyłoniły jednostki świadczące obowiązek mocowy począwszy od 1 stycznia 2021 roku.

Ważne terminy

Rok dostaw 2023

Certyfikacja ogólna

3.04-29.05.2018

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

22.08.2018

Certyfikacja do Aukcji Głównej

5.09-31.10.2018

Aukcja Główna

21.12.2018

Finansowy kamień milowy

nie później niż
22.12.2019

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

23.11.2021 – 18.02.2022

Aukcje Dodatkowe

17.03.2022

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2022

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2023

Rok dostaw 2024

Certyfikacja ogólna

3.01-8.03.2019

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

2.08.2019

Certyfikacja do Aukcji Głównej

30.08–8.11.2019

Aukcja Główna

6.12.2019

Finansowy kamień milowy

nie później niż
30.12.2020

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

16.03.2023

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2023

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2024

Rok dostaw 2025

Certyfikacja ogólna

02.01-6.03.2020

Rozporządzenie MK o parametrach Aukcji Głównej

10.08.2020

Certyfikacja do Aukcji Głównej

7.09-16.11.2020

Aukcja Główna

14.12.2020

Finansowy kamień milowy

nie później niż
5.01.2023

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2024

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2024

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2025

Rok dostaw 2026

Certyfikacja ogólna

05.01-12.03.2021

Rozporządzenie MK o parametrach Aukcji Głównej

12.08.2021

Certyfikacja do Aukcji Głównej

9.09-19.11.2021

Aukcja Główna

16.12.2021

Finansowy kamień milowy

nie później niż
7.01.2024

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2025

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2025

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2026

Rok dostaw 2027

Certyfikacja ogólna

3.01-11.03.2022

Rozporządzenie MKiŚ o parametrach Aukcji Głównej

18 tygodni przed aukcja główną

Certyfikacja do Aukcji Głównej

14-4 tygodni przed aukcją główną

Aukcja Główna

15.12.2022

Finansowy kamień milowy

nie później niż 24 miesięcy po zawarciu umowy mocowej

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2026

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2026

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2027

Aktualności

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian Regulaminu rynku mocy określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian Regulaminu rynku mocy określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa”)  informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”)...

czytaj dalej
Konsultacje zmian w regulaminie rynku mocy

Konsultacje zmian w regulaminie rynku mocy

8 października 2020 r. rozpoczęły się konsultacje dotyczące zmian w regulaminie rynku mocy. Zmiany polegają na doprecyzowaniu postanowień i wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych związanych z procesami: certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji, zastąpienia...

czytaj dalej
Będą zmiany w ustawie o rynku mocy

Będą zmiany w ustawie o rynku mocy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy. Projekt zakłada m.in. zmiany w następującym zakresie: wdrożenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5...

czytaj dalej
Wtórny rynek mocy – polecamy artykuł

Wtórny rynek mocy – polecamy artykuł

Przedmiotem artykułu jest analiza systemu kar i premii związanych z wykonywaniem obowiązku mocowego, identyfikacja potencjału technicznego dostępnego dla wtórnego rynku mocy w podziale na grupy kapitałowe oraz ocena ekonomicznej zasadności uczestnictwa w rynku wtórnym...

czytaj dalej
Projekt rozporządzenia ws. parametrów aukcji głównej

Projekt rozporządzenia ws. parametrów aukcji głównej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.Zgodnie z ww. projektem zapotrzebowanie na moc w...

czytaj dalej
Harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych

Harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w dniu 6 listopada 2019 roku opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021. Certyfikacja do aukcji dodatkowych rozpocznie się 25 listopada 2019 r. Wnioski o certyfikację...

czytaj dalej
Certyfikacja do aukcji głównej na 2024 rok

Certyfikacja do aukcji głównej na 2024 rok

PSE SA przypominają o rozpoczynającej się 30 sierpnia 2019 r. certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024. Złożenie wniosku i uzyskanie certyfikatu jest warunkiem uczestnictwa w aukcji głównej na rok dostaw 2024, która odbędzie się 6 grudnia 2019 r. Wnioski o...

czytaj dalej
Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej

Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej

W dniu 3 stycznia 2019 r. rozpoczyna się certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9), do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku mocy w procesie certyfikacji ogólnej zobowiązani są...

czytaj dalej
Instrukcja – wpis do rejestru w certyfikacji ogólnej

Instrukcja – wpis do rejestru w certyfikacji ogólnej

Przypominamy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne publikują na swojej stronie poświęconej rynkowi mocy instrukcję złożenia wniosku o wpis do rejestru w certyfikacji ogólnej. Certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy rozpocznie się już 3 stycznia 2019 r. Coroczny...

czytaj dalej
Kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy

Kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy

Certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy rozpocznie się 3 stycznia 2019 r. Coroczny obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW. Wnioski o wpis do...

czytaj dalej
Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022

Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022 przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2018 r. Podsumowanie: Liczba ofert, które wygrały aukcję główną na rok dostaw 2022 wyniosła 120....

czytaj dalej
Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021

Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021 przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2018 r. Podsumowanie: Liczba ofert, które wygrały aukcję główną na rok dostaw 2021 wyniosła 160....

czytaj dalej
Testowa aukcja rynku mocy już 8 listopada 2018 roku

Testowa aukcja rynku mocy już 8 listopada 2018 roku

PSE S.A. zapraszają do udziału w testowej aukcji mocy, która odbędzie się 8 listopada 2018 r. Aukcja testowa pozwoli na zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzących aukcjach głównych. Dopuszczenie do udziału w aukcji...

czytaj dalej
Projekt rozporządzenia ws. parametrów aukcji głównych

Projekt rozporządzenia ws. parametrów aukcji głównych

Projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 został przekazany do konsultacji. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy...

czytaj dalej
1167 jednostek wpisanych do rejestru rynku mocy

1167 jednostek wpisanych do rejestru rynku mocy

W okresie od 3 kwietnia do 29 maja 2018 r. Operator, czyli PSE S.A., przeprowadził pierwszą certyfikację ogólną zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. W ramach certyfikacji ogólnej złożono 1196 wniosków o wpis do rejestru, w tym 1035 dotyczyło...

czytaj dalej
Zalecenia PSE S.A. dot. ekspertyzy do rynku mocy

Zalecenia PSE S.A. dot. ekspertyzy do rynku mocy

PSE S.A. opublikowało na swojej stronie internetowej zalecenia w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy w celu wykonania obowiązku określonego w art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 19 ust. 3 pkt 4 oraz art. 20 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy w związku z...

czytaj dalej
Podsumowanie złożonych wniosków

Podsumowanie złożonych wniosków

W dniu 12 kwietnia 2018 r. PSE S.A. zakończyły przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Wnioski były przyjmowane w formie elektronicznej poprzez dedykowany...

czytaj dalej
blank

O nas

Energopomiar świadczy usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w polskiej energetyce realizując prace we wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrociepłowni przemysłowych. Działalność Spółki obejmuje również doradztwo techniczne i formalno-prawne w tym sektorze, a także realizację prac dla klientów z różnych branż przemysłu, ciepłownictwa i gospodarki komunalnej.

blank

Kontakt

blank

„Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 - centrala
tel. 32 237 61 00 - sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl

Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279.
Kapitał zakładowy: 5.384.900 zł. NIP: 631-010-00-29.

Bartłomiej Dziubek

Koordynator ds. analiz energetycznych
Kom.: 693 291 581
e-mail: bdziubek@energopomiar.com.pl