Rynek mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej.
Ważne terminyOferta

Wykonane niezależne ekspertyzy

17 717 MW

łączna moc jednostek

ENERGOPOMIAR opracował dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. niezależne ekspertyzy dla 11 jednostek rynku mocy

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Niezależne ekspertyzy zostały wykonane terminowo i w sposób kompetentny

Veolia Energia Łódź S.A.

Wyrażamy swoje zadowolenie z faktu fachowej i rzetelnej obsługi przez firmę „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

PGNiG TERMIKA SA

Wysoko oceniamy poziom świadczonych usług oraz zaangażowanie pracowników biorących udział w przeprowadzonych pracach

Fortum Silesia S.A.

Możemy polecić Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. jako firmę godną współpracy przy realizacji tego typu prac

Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Niezależna ekspertyza została wykonana terminowo, w sposób kompetentny i w ustalonym zakresie rzeczowym

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna

Duże zaangażowanie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu potwierdza wzorową organizację oraz bardzo dobrą znajomość zagadnień

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna

Zadania zostały wykonane terminowo i zgodnie ze zleconym umową zakresem.

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Wykonane analizy problemowe

7 311 MW

łączna moc jednostek

Oferta

W obszarze rynku mocy świadczymy usługi doradcze w następującym zakresie:

opracowanie niezależnej ekspertyzy

przygotowanie do certyfikacji ogólnej

analiza zasadności uczestnictwa w rynku mocy

przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej

O rynku mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynikało między innymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do sieci elektroenergetycznej po 2020 roku. W ramach rynku mocy dostawcy mocy otrzymują wynagrodzenie proporcjonalne do zakontraktowanej mocy, którą zobowiązują się wprowadzać do sieci na wezwanie PSE oraz pozostawanie w gotowości do jej wprowadzenia. Wyboru jednostek uczestniczących w tym mechanizmie dokonuje się w toku aukcji mocy poprzedzonej procesami certyfikacji, podczas których właściciele jednostek fizycznych składają zestaw oświadczeń i informacji charakteryzujących ich jednostkę. Pierwsze aukcje mocy odbyły się w 2018 roku, które m.in. wyłoniły jednostki świadczące obowiązek mocowy począwszy od 1 stycznia 2021 roku.

Ważne terminy

Rok dostaw 2025

Certyfikacja ogólna

02.01-6.03.2020

Rozporządzenie MK o parametrach Aukcji Głównej

10.08.2020

Certyfikacja do Aukcji Głównej

7.09-16.11.2020

Aukcja Główna

14.12.2020

Finansowy kamień milowy

nie później niż
5.01.2023

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

 23.11.2023-16.02.2024

Aukcje Dodatkowe

14.03.2024

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2024

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2025

Rok dostaw 2026

Certyfikacja ogólna

05.01-12.03.2021

Rozporządzenie MK o parametrach Aukcji Głównej

12.08.2021

Certyfikacja do Aukcji Głównej

9.09-19.11.2021

Aukcja Główna

16.12.2021

Finansowy kamień milowy

nie później niż
7.01.2024

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2025

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2025

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2026

Rok dostaw 2027

Certyfikacja ogólna

3.01-11.03.2022

Rozporządzenie MKiŚ o parametrach Aukcji Głównej

11.08.2022

Certyfikacja do Aukcji Głównej

8.09-18.11.2022

Aukcja Główna

15.12.2022

Finansowy kamień milowy

nie później niż 04.01.2025

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2026

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2026

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2027

Rok dostaw 2028

Certyfikacja ogólna

2.01-10.03.2023

Rozporządzenie MKiŚ o parametrach Aukcji Głównej

4.08.2023

Certyfikacja do Aukcji Głównej

7.09-17.11.2023

Aukcja Główna

14.12.2023

Finansowy kamień milowy

nie później niż 3.01.2026

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2027

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2027

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2028

Rok dostaw 2029

Certyfikacja ogólna

4.01-11.03.2024

Rozporządzenie MKiŚ o parametrach Aukcji Głównej

18 tygodni przed aukcja główną

Certyfikacja do Aukcji Głównej

14-4 tygodni przed aukcją główną

Aukcja Główna

miedzy 1.12.2024, a 22.12.2024

Finansowy kamień milowy

nie później niż 24 miesięcy po zawarciu umowy mocowej

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2028

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2028

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2029

Kontakt

„Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 - centrala
tel. 32 237 61 00 - sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl

Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279.
Kapitał zakładowy: 5.384.900 zł. NIP: 631-010-00-29.

Bartłomiej Dziubek

Koordynator ds. analiz energetycznych
Kom.: 693 291 581
e-mail: bdziubek@energopomiar.com.pl

Energopomiar świadczy usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w polskiej energetyce realizując prace we wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrociepłowni przemysłowych. Działalność Spółki obejmuje również doradztwo techniczne i formalno-prawne w tym sektorze, a także realizację prac dla klientów z różnych branż przemysłu, ciepłownictwa i gospodarki komunalnej.