Projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 został przekazany do konsultacji. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9).

Rozporządzenie określa parametry trzech najbliższych aukcji głównych – w roku 2021, 2022 i 2023. Do parametrów aukcji należą:

  • wielkości wyznaczające popyt w aukcji, tj. zapotrzebowanie na moc, cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, współczynnik zwiększający tę cenę, parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc, dla którego cena osiąga wartość maksymalną oraz parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc, dla którego cena osiąga wartość minimalną;
  • cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych;
  • maksymalna liczba rund aukcji;
  • jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych odniesione do mocy osiągalnej netto warunkujące kwalifikację jednostki rynku mocy jako jednostkę uprawnioną do ubiegania się o umowę mocową wieloletnią;
  • minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw, którego dotyczy aukcja główna;
  • korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii;
  • maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

Konsultacje trwają do 10 sierpnia 2018 r. Minister Energii powinien wydać rozporządzenie do 22 sierpnia 2018 r. Termin ten wynika z art. 94 ust. 7 ustawy o rynku mocy.

Do pobrania: PROJEKT Rozporządzenia w sprawie parametrów rynku mocy

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl

AKTUALIZACJA: W zakładce PRAWO na naszej stronie dostępne są ostateczne, obowiązujące rozporządzenia dotyczące parametrów rynku mocy oraz zabezpieczeń finansowych, tj.:

  • Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
  • Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnej z dnia 3 września 2018 r.