W dniu 3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się pierwsza certyfikacja ogólna do rynku mocy. Wkrótce uruchomiony zostanie Portal Uczestnika Rynku Mocy, przez który będzie można składać wnioski do certyfikacji ogólnej. Na złożenie wniosku za pośrednictwem tego portalu będzie zaledwie 10 dni. Należy pamiętać, że wnioski o wpis do rejestru składane są w formie elektronicznej i podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Za niezgłoszenie się do tego etapu właścicielowi jednostki wytwórczej grozi kara – do 5 proc. rocznych przychodów. Liczbę źródeł, dla których zgłoszenie do certyfikacji ogólnej jest obowiązkowe szacowana jest na 1–2 tys.
Certyfikacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem Rynku Mocy, w którym określone są m.in. zasady organizacji i przebieg procesu certyfikacji.

Certyfikację ogólną przeprowadza się w celu pozyskania informacji o jednostkach fizycznych oraz wpisaniu ich do rejestru rynku mocy. Zebrane informacje będą służyły do przygotowania propozycji parametrów aukcji.

Za przeprowadzenie certyfikacji odpowiadają Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Najlepszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o rynku mocy jest specjalna strona PSE S.A. dostępna pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-informacje-ogolne . Na tej stronie można zapoznać się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi rynku mocy, m.in. Regulaminem Rynku Mocy, a także zakładką FAQ, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.