Rynek mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej.
Ważne terminyOferta

Wykonane niezależne ekspertyzy

MW

Łączna moc jednostek

Wykonane analizy problemowe

MW

Łączna moc jednostek

Oferta

W obszarze rynku mocy świadczymy usługi doradcze w następującym zakresie:

opracowanie niezależnej ekspertyzy

przygotowanie do certyfikacji ogólnej

analiza zasadności uczestnictwa w rynku mocy

przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej

O rynku mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej. Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym poddane m.in. presji ze strony źródeł OZE są obecnie na tyle niskie, że nie zapewniają środków pozwalających na modernizację istniejących bądź budowę nowych źródeł wytwórczych. Wobec realnego ryzyka wystąpienia niedoborów mocy w systemie już po 2020 r. konieczne stało się więc wypracowanie rozwiązania stymulującego inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii.

W związku z powyższym, w grudniu 2017 r. została przyjęta przez Sejm Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Dzień później Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały projekt Regulaminu Rynku Mocy, który po procesie konsultacji społecznych został zatwierdzony przez Prezesa URE w dniu 30 marca 2018 r. Wprowadzenie mocy jako kolejnego towaru oznacza rewolucję w dotychczasowym podejściu do rynku energii i stworzyło możliwości pozyskiwania dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie obowiązku mocowego na rzecz PSE. Wytwórcy energii lub jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR) mogą uzyskiwać wynagrodzenie za gotowość do dostarczania mocy do systemu przy jednoczesnym obowiązku jej dostawy w sytuacji wystąpienia niedoborów mocy (tzw. okresy zagrożenia). Wiąże się z tym jednak szereg obowiązków oraz konieczność podjęcia działań, których zaniechanie zamknie drogę do pozyskiwania dodatkowego wynagrodzenia lub narazi przedsiębiorstwo na kary określone w Ustawie.

Ważne terminy

Pierwszym obowiązkiem wynikającym z Ustawy było zgłoszenie jednostek fizycznych (wytwórczych istniejących) o mocy nie mniejszej niż 2 MWe brutto do certyfikacji ogólnej, która rozpoczęła się 3 kwietnia 2018 r. Właściciele takich jednostek w terminie 10 dni od rozpoczęcia certyfikacji ogólnej byli zobligowani do złożenia kompletnego wniosku o rejestrację. Proces certyfikacji ogólnej zakończył się 29 maja 2018 r.

W kolejnych latach właściciele ww. jednostek będą zobligowani do ponownego ich zgłoszenia w toku procesu rejestracji, przy czym w zakresie jednostek zgłoszonych w poprzednich latach będzie możliwe złożenie wniosku tylko w zakresie zmian względem poprzedniego wniosku.

Od 5 września do 31 października 2018 r. trwała certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021-2023, a pierwszą aukcję mocy przeprowadzono w dniu 15 listopada 2018 r. Aukcja zakończyła się w rundzie 5 z ceną zamknięcia 240,32 zł/kW/rok. W jej wyniku 160 Jednostek Rynku Mocy (JRM) zawarło umowy mocowe (pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników), a sumaryczna wielkość zakontraktowanych obowiązków mocowych wyniosła 22 427,066 MW. Łatwo policzyć, że łączna wartość zakontraktowanych obowiązków mocowych (wartość rynku mocy) wyniosła ponad 5,3 mld zł. 60 JRM uzyskało umowy mocowe na okres co najmniej 5 lat, a ich łączny obowiązek mocowy wynosi 12 458,82 MW.

Rok dostaw 2021

Certyfikacja ogólna

3.04-29.05.2018

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

22.08.2018

Certyfikacja do Aukcji Głównej

5.09-31.10.2018

Aukcja Główna

15.11.2018

Finansowy kamień milowy

nie później niż 20.11.2019

Certyfikacja do aukcji Dodatkowych

25.11.2019-19.02.2020

Aukcje dodatkowe

18.03.2020

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2020

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2021

Rok dostaw 2022

Certyfikacja ogólna

3.04-29.05.2018

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

22.08.2018

Certyfikacja do Aukcji Głównej

5.09-31.10.2018

Aukcja Główna

5.12.2018

Finansowy kamień milowy

nie później niż 7.12.2019

Certyfikacja do aukcji Dodatkowych

24.11.2020 – 16.02.2021

Aukcje dodatkowe

16.03.2021

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2021

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2022

Rok dostaw 2023

Certyfikacja ogólna

3.04-29.05.2018

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

22.08.2018

Certyfikacja do Aukcji Głównej

5.09-31.10.2018

Aukcja Główna

21.12.2018

Finansowy kamień milowy

nie później niż
22.12.2019

Certyfikacja do aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje dodatkowe

pierwszy kwartał 2022

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2022

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2023

Rok dostaw 2024

Certyfikacja ogólna

3.01-8.03.2019

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

2.08.2019

Certyfikacja do Aukcji Głównej

30.08–8.11.2019

Aukcja Główna

6.12.2019

Finansowy kamień milowy

nie później niż
30.12.2020

Certyfikacja do aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje dodatkowe

pierwszy kwartał 2023

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2023

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2024

Rok dostaw 2025

Certyfikacja ogólna

02.01-6.03.2020

Rozporządzenie MK o parametrach Aukcji Głównej

10.08.2020

Certyfikacja do Aukcji Głównej

7.09-16.11.2020

Aukcja Główna

14.12.2020

Finansowy kamień milowy

nie później niż 12 miesięcy po zawarciu umowy mocowej

Certyfikacja do aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2024

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2024

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2025

Podstawy prawne

Aktualności

Pierwsza wersja podręcznika dla uczestników rynku mocy

Pierwsza wersja podręcznika dla uczestników rynku mocy

PSE S.A. opublikowało instrukcję obsługi Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Można znaleźć w nim informacje przydatne użytkownikom systemu takie założenie konta, sposób logowania do portalu, edycja danych, komunikacja za pośrednictwem portalu (zakładka „Komunikacja”...

czytaj dalej
Usługi systemowe zbliżone do obowiązku mocowego

Usługi systemowe zbliżone do obowiązku mocowego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 marca 2018 r. opublikował na swojej stronie internetowej informację (nr 22/2018) przedstawiającą wykaz usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o rynku mocy. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia...

czytaj dalej
Jednostki kogeneracyjne na rynku mocy – 10.04.2018, Chorzów

Jednostki kogeneracyjne na rynku mocy – 10.04.2018, Chorzów

Jednostki kogeneracyjne na rynku mocy – to tytuł prezentacji, którą wygłosi dr inż. Piotr Plis, Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. podczas V Konferencji „Kogeneracja – technologie,...

czytaj dalej
3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się certyfikacja ogólna

3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się certyfikacja ogólna

W dniu 3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się pierwsza certyfikacja ogólna do rynku mocy. Wkrótce uruchomiony zostanie Portal Uczestnika Rynku Mocy, przez który będzie można składać wnioski do certyfikacji ogólnej. Na złożenie wniosku za pośrednictwem tego portalu będzie...

czytaj dalej
O efektywnym zarządzaniu energią w Czeladzi

O efektywnym zarządzaniu energią w Czeladzi

Zapraszamy do udziału w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle. Odbiorcy na rynku energii”, która odbędzie się w dniach 15–16 marca 2018 r. w Czeladzi. Przedstawiciele ENERGOPOMIARU wygłoszą dwie prezentacje: Rynek mocy w Polsce...

czytaj dalej
Komunikat Prezesa URE nr 17/2018

Komunikat Prezesa URE nr 17/2018

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki opublikowany został Komunikat Prezesa URE nr 17/2018 w sprawie obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej przez właścicieli jednostek wytwórczych istniejących...

czytaj dalej

O nas

ENERGOPOMIAR od 70 lat świadczy usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w polskiej energetyce realizując prace we wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrociepłowni przemysłowych. Działalność Spółki obejmuje również doradztwo techniczne i formalno-prawne w tym sektorze, a także realizację prac dla klientów z różnych branż przemysłu, ciepłownictwa i gospodarki komunalnej.

Kontakt

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 - centrala
tel. 32 237 61 00 - sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl

Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279.
Kapitał zakładowy: 5.384.900 zł. NIP: 631-010-00-29.

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl