Rynek mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej.
Ważne terminyOferta

Wykonane niezależne ekspertyzy

12 224 MW

łączna moc jednostek

ENERGOPOMIAR opracował dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. niezależne ekspertyzy dla 11 jednostek rynku mocy

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Niezależne ekspertyzy zostały wykonane terminowo i w sposób kompetentny

Veolia Energia Łódź S.A.

Wyrażamy swoje zadowolenie z faktu fachowej i rzetelnej obsługi przez firmę „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

PGNiG TERMIKA SA

Wysoko oceniamy poziom świadczonych usług oraz zaangażowanie pracowników biorących udział w przeprowadzonych pracach

Fortum Silesia S.A.

Możemy polecić Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. jako firmę godną współpracy przy realizacji tego typu prac

Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Niezależna ekspertyza została wykonana terminowo, w sposób kompetentny i w ustalonym zakresie rzeczowym

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna

Duże zaangażowanie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu potwierdza wzorową organizację oraz bardzo dobrą znajomość zagadnień

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna

Zadania zostały wykonane terminowo i zgodnie ze zleconym umową zakresem.

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Wykonane analizy problemowe

6 868 MW

łączna moc jednostek

Oferta

W obszarze rynku mocy świadczymy usługi doradcze w następującym zakresie:

opracowanie niezależnej ekspertyzy

przygotowanie do certyfikacji ogólnej

analiza zasadności uczestnictwa w rynku mocy

przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej

O rynku mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynikało między innymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do sieci elektroenergetycznej po 2020 roku. W ramach rynku mocy dostawcy mocy otrzymują wynagrodzenie proporcjonalne do zakontraktowanej mocy, którą zobowiązują się wprowadzać do sieci na wezwanie PSE oraz pozostawanie w gotowości do jej wprowadzenia. Wyboru jednostek uczestniczących w tym mechanizmie dokonuje się w toku aukcji mocy poprzedzonej procesami certyfikacji, podczas których właściciele jednostek fizycznych składają zestaw oświadczeń i informacji charakteryzujących ich jednostkę. Pierwsze aukcje mocy odbyły się w 2018 roku, które m.in. wyłoniły jednostki świadczące obowiązek mocowy począwszy od 1 stycznia 2021 roku.

Ważne terminy

Rok dostaw 2023

Certyfikacja ogólna

3.04-29.05.2018

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

22.08.2018

Certyfikacja do Aukcji Głównej

5.09-31.10.2018

Aukcja Główna

21.12.2018

Finansowy kamień milowy

nie później niż
22.12.2019

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

23.11.2021 – 18.02.2022

Aukcje Dodatkowe

17.03.2022

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2022

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2023

Rok dostaw 2024

Certyfikacja ogólna

3.01-8.03.2019

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

2.08.2019

Certyfikacja do Aukcji Głównej

30.08–8.11.2019

Aukcja Główna

6.12.2019

Finansowy kamień milowy

nie później niż
30.12.2020

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

16.03.2023

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2023

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2024

Rok dostaw 2025

Certyfikacja ogólna

02.01-6.03.2020

Rozporządzenie MK o parametrach Aukcji Głównej

10.08.2020

Certyfikacja do Aukcji Głównej

7.09-16.11.2020

Aukcja Główna

14.12.2020

Finansowy kamień milowy

nie później niż
5.01.2023

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2024

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2024

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2025

Rok dostaw 2026

Certyfikacja ogólna

05.01-12.03.2021

Rozporządzenie MK o parametrach Aukcji Głównej

12.08.2021

Certyfikacja do Aukcji Głównej

9.09-19.11.2021

Aukcja Główna

16.12.2021

Finansowy kamień milowy

nie później niż
7.01.2024

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2025

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2025

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2026

Rok dostaw 2027

Certyfikacja ogólna

3.01-11.03.2022

Rozporządzenie MKiŚ o parametrach Aukcji Głównej

18 tygodni przed aukcja główną

Certyfikacja do Aukcji Głównej

14-4 tygodni przed aukcją główną

Aukcja Główna

15.12.2022

Finansowy kamień milowy

nie później niż 24 miesięcy po zawarciu umowy mocowej

Certyfikacja do Aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2026

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2026

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2027

Aktualności

Stan techniczny urządzeń a obowiązek mocowy

Stan techniczny urządzeń a obowiązek mocowy

W dniach 17–18 kwietnia 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu Boss w Warszawie zorganizowane zostanie Seminarium Dyrektorów Technicznych i Szefów Remontów „Stan techniczny urządzeń a obowiązek mocowy”. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo...

czytaj dalej
Regulamin Rynku Mocy zatwierdzony

Regulamin Rynku Mocy zatwierdzony

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 marca 2018 roku zatwierdził Regulamin Rynku Mocy. To dokument, w którym określone są warunki współpracy Operatora Systemu Przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z uczestnikami rynku mocy. Proces...

czytaj dalej
Pierwsza wersja podręcznika dla uczestników rynku mocy

Pierwsza wersja podręcznika dla uczestników rynku mocy

PSE S.A. opublikowało instrukcję obsługi Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Można znaleźć w nim informacje przydatne użytkownikom systemu takie założenie konta, sposób logowania do portalu, edycja danych, komunikacja za pośrednictwem portalu (zakładka „Komunikacja”...

czytaj dalej
Usługi systemowe zbliżone do obowiązku mocowego

Usługi systemowe zbliżone do obowiązku mocowego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 marca 2018 r. opublikował na swojej stronie internetowej informację (nr 22/2018) przedstawiającą wykaz usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o rynku mocy. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia...

czytaj dalej
3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się certyfikacja ogólna

3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się certyfikacja ogólna

W dniu 3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się pierwsza certyfikacja ogólna do rynku mocy. Wkrótce uruchomiony zostanie Portal Uczestnika Rynku Mocy, przez który będzie można składać wnioski do certyfikacji ogólnej. Na złożenie wniosku za pośrednictwem tego portalu będzie...

czytaj dalej
O efektywnym zarządzaniu energią w Czeladzi

O efektywnym zarządzaniu energią w Czeladzi

Zapraszamy do udziału w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle. Odbiorcy na rynku energii”, która odbędzie się w dniach 15–16 marca 2018 r. w Czeladzi. Przedstawiciele ENERGOPOMIARU wygłoszą dwie prezentacje: Rynek mocy w Polsce...

czytaj dalej
Komunikat Prezesa URE nr 17/2018

Komunikat Prezesa URE nr 17/2018

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki opublikowany został Komunikat Prezesa URE nr 17/2018 w sprawie obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej przez właścicieli jednostek wytwórczych istniejących...

czytaj dalej

O nas

Energopomiar świadczy usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w polskiej energetyce realizując prace we wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrociepłowni przemysłowych. Działalność Spółki obejmuje również doradztwo techniczne i formalno-prawne w tym sektorze, a także realizację prac dla klientów z różnych branż przemysłu, ciepłownictwa i gospodarki komunalnej.

Kontakt

„Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 - centrala
tel. 32 237 61 00 - sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl

Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279.
Kapitał zakładowy: 5.384.900 zł. NIP: 631-010-00-29.

Bartłomiej Dziubek

Koordynator ds. analiz energetycznych
Kom.: 693 291 581
e-mail: bdziubek@energopomiar.com.pl