Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. zapraszają na VII Konferencję Szkoleniową Zakładu Techniki Cieplnej pn. „RYNEK (bez) MOCY. Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych”, która odbędzie się w dniach 16–18 maja 2018 roku w Zamku Ryn****. Konferencja jest objęta Honorowym Patronatem Urzędu Dozoru Technicznego oraz Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.
Wśród zaproszonych prelegentów będą m.in. przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.:

  • Organizacja rynku mocy w Polsce – doświadczenia z prac wdrożeniowych – Maciej Przybylski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.)
  • Kodeks sieciowy NC RfG – wybrane zagadnienia krajowej implementacji poprzez pryzmat niewiążących wytycznych IDG przygotowanych przez ENTSO-E – Jerzy Rychlak (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.)

Oprócz przedstawicieli PSE S.A. swoje wystąpienia będą mieli również reprezentanci m.in. Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, PTEZ, największych w kraju grup energetycznych, a także firm usługowych i projektowych oraz pracownicy ENERGOPOMIARU, którzy podzielą się doświadczeniami ze zrealizowanych prac pomiarowych i audytorskich.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej oraz przedsiębiorstw przemysłowych eksploatujących urządzenia energetyczne.Tematyka szkolenia w szczególności powinna zainteresować kadrę zarządzającą oraz specjalistów i kadrę inżynieryjno-techniczną odpowiedzialną za produkcję, eksploatację, inwestycje, badania i rozwój, służby utrzymania ruchu oraz głównych energetyków i technologów.
Wydarzenie organizowane przez ENERGOPOMIAR to nie tylko okazja do wysłuchania merytorycznych wykładów i podzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi, ale również niepowtarzalny klimat hotelu, w którym odbędzie się konferencja.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.energopomiar.com.pl
Zapraszamy do udziału!