W dniu 29 maja 2018 roku zakończyła się certyfikacja ogólna, a już 5 września 2018 roku rozpocznie się kolejny etap, którym jest certyfikacja do aukcji mocy. Właściciele jednostek fizycznych chcący zawrzeć umowę mocową z operatorem będą musieli złożyć dla swoich jednostek wniosek o wydanie certyfikatu potwierdzającego utworzenie jednostki rynku mocy oraz uprawniającego do udziału w aukcji. W tym celu konieczne będzie zebranie zestawu danych i dokumentów wymaganych zapisami Regulaminu rynku mocy – od określonej grupy jednostek wymaga się przedstawienia niezależnej ekspertyzy. Polecamy Państwu najnowszy artykuł specjalistów ENERGOPOMIARU, wyjaśniający znaczenie niezależnej ekspertyzy w procesach rynku mocy oraz przedstawiający jej obszary tematyczne i elementy, z jakich – w opinii autorów – powinna się składać.

Pobierz artykuł: Niezalezna_ekspertyza_na_rynku_mocy