Certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy rozpocznie się 3 stycznia 2019 r. Coroczny obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW.

Wnioski o wpis do rejestru można składać do 12 stycznia 2019 r.włącznie.

Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej w 2019 roku:

  • Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej – 3 stycznia 2019 r.
  • Składanie wniosków o wpis do rejestru – do 12 stycznia 2019 r.
  • Weryfikacja wniosków o wpis do rejestru przez OSDp – 31 stycznia 2019 r.
  • Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 8 marca 2019 r.
  • Zakończenie certyfikacji ogólnej – 8 marca 2019 r.

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, celem procesu jest wpisanie do rejestru rynku mocy jednostek fizycznych oraz jednostek planowanych redukcji zapotrzebowania (DSR). Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z  2018 r. poz. 9), obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie  mniejszej niż 2 MW. W odniesieniu do pozostałych jednostek uzyskanie wpisu jest dobrowolne. Zgłoszenie do rejestru jest jednak konieczne, aby uczestniczyć w certyfikacji do najbliższej aukcji głównej lub do aukcji dodatkowych. Uzyskanie wpisu do rejestru w 2018 roku, jak również zawarcie umów mocowych w wyniku przeprowadzonych aukcji mocy, nie zwalnia właścicieli jednostek z realizacji obowiązku przystąpienia do certyfikacji ogólnej w roku 2019.

Pierwsza certyfikacja ogólna została przeprowadzona na przełomie kwietnia i maja 2018 r. Począwszy od roku 2019, certyfikacja ogólna będzie rozpoczynała się w pierwszym tygodniu każdego roku. Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej, organizowanej w 2019 r., jest dostępny na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Zbliżająca się certyfikacja ogólna, podobnie jak pozostałe procesy rynku mocy, prowadzona jest wyłącznie elektronicznie. Aby zgłosić jednostkę, należy złożyć za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy wniosek zawierający podstawowe dane o jednostce, m.in. moc osiągalną netto, technologię wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystywane paliwo podstawowe itp. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy o rynku mocy na podmiot, który nie spełni obowiązku zgłoszenia jednostki fizycznej do certyfikacji ogólnej, może zostać nałożona kara pieniężna wymierzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

(źródło: PSE S.A.)