Jednostki kogeneracyjne na rynku mocy – to tytuł prezentacji, którą wygłosi dr inż. Piotr Plis, Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. podczas V Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, która odbędzie się w dniach 10–11 kwietnia 2018 r. w Chorzowie (Hotel Diament Arsenal Palace).

Organizatorem wydarzenia jest wydawnictwo Nowa Energia.

Zakres tematyczny konferencji:

  • Długoterminowa strategia energetyczna Europy i Polski – przyszłość kogeneracji w Polsce.
  • Przechodzenie od paliw kopalnych do odnawialnych w realiach Polski.
  • Przykłady innowacyjnych rozwiązań kogeneracji i trójgeneracji, w technologiach niskiej emisji. Czy możemy obecny czas uznać za nową rewolucję w polskiej energetyce?
  • Celowość modernizacji źródeł generacji i ciepła; źródła finansowania i celowość działalności modernizacyjnej w energetyce w obszarze poprawy efektywności energetycznej.
  • Alternatywy dla węgla – czy spalanie węgla może być ekologiczne? Jeżeli tak, to jak wobec tego ograniczyć niską emisji w nowym modelu ciepłownictwa?
  • Mikrokogeneracja w energetyce rozproszonej.

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, samorządów, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą energetyczną, naukowców zajmujących się problematyką wytwarzania w kogeneracji.

Szczegóły na stronie:

http://konferencje.nowa-energia.com.pl/kogeneracja/2018/