Rynek mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej.
Ważne terminyOferta

Wykonane niezależne ekspertyzy

MW

Łączna moc jednostek

Wykonane analizy problemowe

MW

Łączna moc jednostek

Oferta

W obszarze rynku mocy świadczymy usługi doradcze w następującym zakresie:

opracowanie niezależnej ekspertyzy

przygotowanie do certyfikacji ogólnej

analiza zasadności uczestnictwa w rynku mocy

przygotowanie do certyfikacji do aukcji głównej

O rynku mocy

Wprowadzenie mechanizmów mocowych w Polsce wynika z konieczności zapewnienia poprawnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie długoterminowej. Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym poddane m.in. presji ze strony źródeł OZE są obecnie na tyle niskie, że nie zapewniają środków pozwalających na modernizację istniejących bądź budowę nowych źródeł wytwórczych. Wobec realnego ryzyka wystąpienia niedoborów mocy w systemie już po 2020 r. konieczne stało się więc wypracowanie rozwiązania stymulującego inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii.

W związku z powyższym, w grudniu 2017 r. została przyjęta przez Sejm Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Dzień później Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały projekt Regulaminu Rynku Mocy, który po procesie konsultacji społecznych został zatwierdzony przez Prezesa URE w dniu 30 marca 2018 r. Wprowadzenie mocy jako kolejnego towaru oznacza rewolucję w dotychczasowym podejściu do rynku energii i stworzyło możliwości pozyskiwania dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie obowiązku mocowego na rzecz PSE. Wytwórcy energii lub jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR) mogą uzyskiwać wynagrodzenie za gotowość do dostarczania mocy do systemu przy jednoczesnym obowiązku jej dostawy w sytuacji wystąpienia niedoborów mocy (tzw. okresy zagrożenia). Wiąże się z tym jednak szereg obowiązków oraz konieczność podjęcia działań, których zaniechanie zamknie drogę do pozyskiwania dodatkowego wynagrodzenia lub narazi przedsiębiorstwo na kary określone w Ustawie.

Ważne terminy

Pierwszym obowiązkiem wynikającym z Ustawy było zgłoszenie jednostek fizycznych (wytwórczych istniejących) o mocy nie mniejszej niż 2 MWe brutto do certyfikacji ogólnej, która rozpoczęła się 3 kwietnia 2018 r. Właściciele takich jednostek w terminie 10 dni od rozpoczęcia certyfikacji ogólnej byli zobligowani do złożenia kompletnego wniosku o rejestrację. Proces certyfikacji ogólnej zakończył się 29 maja 2018 r.

W kolejnych latach właściciele ww. jednostek będą zobligowani do ponownego ich zgłoszenia w toku procesu rejestracji, przy czym w zakresie jednostek zgłoszonych w poprzednich latach będzie możliwe złożenie wniosku tylko w zakresie zmian względem poprzedniego wniosku.

Od 5 września do 31 października 2018 r. trwała certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021-2023, a pierwszą aukcję mocy przeprowadzono w dniu 15 listopada 2018 r. Aukcja zakończyła się w rundzie 5 z ceną zamknięcia 240,32 zł/kW/rok. W jej wyniku 160 Jednostek Rynku Mocy (JRM) zawarło umowy mocowe (pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników), a sumaryczna wielkość zakontraktowanych obowiązków mocowych wyniosła 22 427,066 MW. Łatwo policzyć, że łączna wartość zakontraktowanych obowiązków mocowych (wartość rynku mocy) wyniosła ponad 5,3 mld zł. 60 JRM uzyskało umowy mocowe na okres co najmniej 5 lat, a ich łączny obowiązek mocowy wynosi 12 458,82 MW.

Rok dostaw 2021

Certyfikacja ogólna

3.04-29.05.2018

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

22.08.2018

Certyfikacja do Aukcji Głównej

5.09-31.10.2018

Aukcja Główna

15.11.2018

Finansowy kamień milowy

nie później niż 20.11.2019

Certyfikacja do aukcji Dodatkowych

25.11.2019-19.02.2020

Aukcje dodatkowe

18.03.2020

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2020

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2021

Rok dostaw 2022

Certyfikacja ogólna

3.04-29.05.2018

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

22.08.2018

Certyfikacja do Aukcji Głównej

5.09-31.10.2018

Aukcja Główna

5.12.2018

Finansowy kamień milowy

nie później niż 7.12.2019

Certyfikacja do aukcji Dodatkowych

24.11.2020 – 16.02.2021

Aukcje dodatkowe

16.03.2021

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2021

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2022

Rok dostaw 2023

Certyfikacja ogólna

3.04-29.05.2018

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

22.08.2018

Certyfikacja do Aukcji Głównej

5.09-31.10.2018

Aukcja Główna

21.12.2018

Finansowy kamień milowy

nie później niż
22.12.2019

Certyfikacja do aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje dodatkowe

pierwszy kwartał 2022

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2022

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2023

Rok dostaw 2024

Certyfikacja ogólna

3.01-8.03.2019

Rozporządzenie ME o parametrach Aukcji Głównej

2.08.2019

Certyfikacja do Aukcji Głównej

30.08–8.11.2019

Aukcja Główna

6.12.2019

Finansowy kamień milowy

nie później niż
30.12.2020

Certyfikacja do aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje dodatkowe

pierwszy kwartał 2023

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2023

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

1.01.2024

Rok dostaw 2025

Certyfikacja ogólna

02.01-6.03.2020

Rozporządzenie MK o parametrach Aukcji Głównej

10.08.2020

Certyfikacja do Aukcji Głównej

7.09-16.11.2020

Aukcja Główna

14.12.2020

Finansowy kamień milowy

nie później niż 12 miesięcy po zawarciu umowy mocowej

Certyfikacja do aukcji Dodatkowych

16-4 tygodni przed aukcjami dodatkowymi

Aukcje Dodatkowe

pierwszy kwartał 2024

Operacyjny kamień milowy

nie później niż 31.12.2024

Pierwszy dzień świadczenia obowiązku mocowego

01.01.2025

Podstawy prawne

Aktualności

Konsultacje zmian w regulaminie rynku mocy

Konsultacje zmian w regulaminie rynku mocy

8 października 2020 r. rozpoczęły się konsultacje dotyczące zmian w regulaminie rynku mocy. Zmiany polegają na doprecyzowaniu postanowień i wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych związanych z procesami: certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji, zastąpienia...

czytaj dalej
Będą zmiany w ustawie o rynku mocy

Będą zmiany w ustawie o rynku mocy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy. Projekt zakłada m.in. zmiany w następującym zakresie: wdrożenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5...

czytaj dalej
Wtórny rynek mocy – polecamy artykuł

Wtórny rynek mocy – polecamy artykuł

Przedmiotem artykułu jest analiza systemu kar i premii związanych z wykonywaniem obowiązku mocowego, identyfikacja potencjału technicznego dostępnego dla wtórnego rynku mocy w podziale na grupy kapitałowe oraz ocena ekonomicznej zasadności uczestnictwa w rynku wtórnym...

czytaj dalej
Projekt rozporządzenia ws. parametrów aukcji głównej

Projekt rozporządzenia ws. parametrów aukcji głównej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.Zgodnie z ww. projektem zapotrzebowanie na moc w...

czytaj dalej
Harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych

Harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w dniu 6 listopada 2019 roku opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021. Certyfikacja do aukcji dodatkowych rozpocznie się 25 listopada 2019 r. Wnioski o certyfikację...

czytaj dalej
Certyfikacja do aukcji głównej na 2024 rok

Certyfikacja do aukcji głównej na 2024 rok

PSE SA przypominają o rozpoczynającej się 30 sierpnia 2019 r. certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024. Złożenie wniosku i uzyskanie certyfikatu jest warunkiem uczestnictwa w aukcji głównej na rok dostaw 2024, która odbędzie się 6 grudnia 2019 r. Wnioski o...

czytaj dalej
Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej

Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej

W dniu 3 stycznia 2019 r. rozpoczyna się certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9), do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku mocy w procesie certyfikacji ogólnej zobowiązani są...

czytaj dalej
Instrukcja – wpis do rejestru w certyfikacji ogólnej

Instrukcja – wpis do rejestru w certyfikacji ogólnej

Przypominamy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne publikują na swojej stronie poświęconej rynkowi mocy instrukcję złożenia wniosku o wpis do rejestru w certyfikacji ogólnej. Certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy rozpocznie się już 3 stycznia 2019 r. Coroczny...

czytaj dalej
Kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy

Kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy

Certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy rozpocznie się 3 stycznia 2019 r. Coroczny obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW. Wnioski o wpis do...

czytaj dalej
Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022

Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022 przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2018 r. Podsumowanie: Liczba ofert, które wygrały aukcję główną na rok dostaw 2022 wyniosła 120....

czytaj dalej
Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021

Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021 przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2018 r. Podsumowanie: Liczba ofert, które wygrały aukcję główną na rok dostaw 2021 wyniosła 160....

czytaj dalej
Testowa aukcja rynku mocy już 8 listopada 2018 roku

Testowa aukcja rynku mocy już 8 listopada 2018 roku

PSE S.A. zapraszają do udziału w testowej aukcji mocy, która odbędzie się 8 listopada 2018 r. Aukcja testowa pozwoli na zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzących aukcjach głównych. Dopuszczenie do udziału w aukcji...

czytaj dalej
Projekt rozporządzenia ws. parametrów aukcji głównych

Projekt rozporządzenia ws. parametrów aukcji głównych

Projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 został przekazany do konsultacji. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy...

czytaj dalej
1167 jednostek wpisanych do rejestru rynku mocy

1167 jednostek wpisanych do rejestru rynku mocy

W okresie od 3 kwietnia do 29 maja 2018 r. Operator, czyli PSE S.A., przeprowadził pierwszą certyfikację ogólną zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. W ramach certyfikacji ogólnej złożono 1196 wniosków o wpis do rejestru, w tym 1035 dotyczyło...

czytaj dalej
Zalecenia PSE S.A. dot. ekspertyzy do rynku mocy

Zalecenia PSE S.A. dot. ekspertyzy do rynku mocy

PSE S.A. opublikowało na swojej stronie internetowej zalecenia w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy w celu wykonania obowiązku określonego w art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 19 ust. 3 pkt 4 oraz art. 20 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy w związku z...

czytaj dalej
Niezależna ekspertyza na rynku mocy – podejście praktyczne

Niezależna ekspertyza na rynku mocy – podejście praktyczne

W dniu 29 maja 2018 roku zakończyła się certyfikacja ogólna, a już 5 września 2018 roku rozpocznie się kolejny etap, którym jest certyfikacja do aukcji mocy. Właściciele jednostek fizycznych chcący zawrzeć umowę mocową z operatorem będą musieli złożyć dla swoich...

czytaj dalej
Podsumowanie złożonych wniosków

Podsumowanie złożonych wniosków

W dniu 12 kwietnia 2018 r. PSE S.A. zakończyły przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Wnioski były przyjmowane w formie elektronicznej poprzez dedykowany...

czytaj dalej
Stan techniczny urządzeń a obowiązek mocowy

Stan techniczny urządzeń a obowiązek mocowy

W dniach 17–18 kwietnia 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu Boss w Warszawie zorganizowane zostanie Seminarium Dyrektorów Technicznych i Szefów Remontów „Stan techniczny urządzeń a obowiązek mocowy”. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo...

czytaj dalej
Regulamin Rynku Mocy zatwierdzony

Regulamin Rynku Mocy zatwierdzony

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 marca 2018 roku zatwierdził Regulamin Rynku Mocy. To dokument, w którym określone są warunki współpracy Operatora Systemu Przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z uczestnikami rynku mocy. Proces...

czytaj dalej

O nas

ENERGOPOMIAR od 70 lat świadczy usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w polskiej energetyce realizując prace we wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrociepłowni przemysłowych. Działalność Spółki obejmuje również doradztwo techniczne i formalno-prawne w tym sektorze, a także realizację prac dla klientów z różnych branż przemysłu, ciepłownictwa i gospodarki komunalnej.

Kontakt

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
tel. 32 237 68 00 - centrala
tel. 32 237 61 00 - sekretariat Zarządu
sekretariat@energopomiar.com.pl

Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279.
Kapitał zakładowy: 5.384.900 zł. NIP: 631-010-00-29.

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl